GymmetVill du förlägga din träning till ett gym så bygger jag ditt träningsprogram utifrån de resurser som finns där.

Dina mål, eventuella skador samt tidigare träningserfarenhet är bra verktyg för mig när jag skapar ditt träningsprogram. Med ett träningsprogram skapat utifrån dina förutsättningar kommer din träning att snabbt ge resultat och jag finns med och stöttar dig mot dina mål.

För mer information kontakta mig här.